top of page

Aanbod

Masterclasses, zelfonderzoek en training over de IoPT methode en systeemdynamieken. Wees welkom!

Deze sessie gaat over veerkracht in organisaties. Veerkracht is het vermogen om als systeem te herstellen na het doormaken van ingrijpende gebeurtenissen zoals een reorganisatie of fusie. In deze masterclass ontdek je de effecten  op het systeem. Wat gebeurt er in de systeemdynamiek? Wat zeggen patronen? Hoe herstel je deze?

Image by Reynardo Etenia Wongso


Masterclass 
Veerkracht in  systemen

Online

Een systeemonderzoek brengt boven water wat er speelt in het systeem en wat er nodig is om te komen tot een gezonde dynamiek. Het legt bloot wat er aan de hand is en brengt patronen en dynamieken in kaart die verklaren waarom de dingen gaan zoals ze gaan. Zonder oordeel, puur ter informatie. Met oog voor de samenhang der dingen.

Image by Danny Giebe


Onderzoek   
Systeem- 
dynamiek  

ONLINE

Een teamonderzoek is bedoeld voor teams die een specifiek thema willen doorgronden met behulp van de IoPT methode. In een dagdeel wordt het team begeleid bij een resonantieproces en krijgt het inzicht in ervaringen die het team heeft afgesplitst en die invloed uitoefenen op de identiteit en dynamiek in het team. Tevens een introductie in IoPT.

Image by kazuend

Onderzoek  
Groeps-   
dynamiek

Deze masterclass gaat over het reguleren van mensen en systemen in tijden van turbulentie. Je maakt kennis met de werking van het autonome zenuwstelsel en de wetmatigheden van levende systemen. Je leert hoe deze op elkaar inwerken. Hoe werkt het autonome zenuwstelstel? Wat zijn systemische wetmatigheden? Hoe kun je ze positief beïnvloeden? 

Binnenkort beschikbaar
Image by Shanon Palomino Salinas


Masterclass
Zelfregulatie
in systemen

Online

Deze training is bedoeld voor mensen die het gevoel hebben vast te zitten in een vicieuze cirkel van aanklagers, redders en slachtoffers. In deze training ontdek je hoe deze cirkel in stand wordt gehouden door wat er in de mens zelf gebeurt en tussen mensen onderling. Je leert dader-slachtoffer-dynamieken en verwante rollen herkennen en leert hoe je de cirkel kunt doorbreken.  

Binnenkort beschikbaar
Witte wilde bloemen


Training
Dader-slachtoffer
dynamieken

Deze workshop is bedoeld voor mensen die last hebben van onrust, spanning, angst of slecht slapen en willen weten wat deze klachten hen te vertellen hebben. Je maakt kennis met de IoPT methode die helpt om jezelf beter te leren kennen. Wie ben ik? Wat wil ik? In deze workshop krijg je de kans de IoPT methode zelf te ervaren of als resonant of deelnemer waar te nemen.

Binnenkort beschikbaar
Image by Aaron Burden


Workshop
Persoonlijke
veerkracht 

Online

“Soms loopt het vast: en dat is ook een bron voor groei”

passion_web1_gespiegeld.jpg

Wil je meer weten of heb je een vraag?

Bel me: 06 - 36119917

Mail me: maaike@hubecoachingentraining.nl

Stuur me een bericht op LinkedIn

bottom of page