Autonomie & verbinding

Gezonde organisaties bewegen afwisselend tussen autonomie en verbinding. Er is balans tussen geven en nemen.

Gezonde groei en ontwikkeling 

Voor gezonde groei en ontwikkeling zijn afwisselend autonomie en verbinding nodig.  Autonomie gaat over trouw zijn aan jezelf. Zijn wie je werkelijk bent. Zelfstandig en onafhankelijk en verbonden met jezelf, de ander en de wereld om je heen. In organisaties met ruimte voor autonomie zijn mensen in staat om hun eigen innerlijke maatstaven te volgen en gezonde grenzen te stellen zodat zij zichzelf, hun eigen inzichten, gevoelens en behoeften niet hoeven te verloochenen. Er is voldoende vrijheid om eigen beslissingen te kunnen nemen, eigen fouten te maken en nieuwe wegen uit te proberen. In traditionele organisatiesystemen staat autonomie onder druk vanwege de relaties die overwegend functioneren op basis van afhankelijkheid en ondergeschiktheid. Dit beperkt de autonomie van mensen die niet zijn opgewassen tegen de machtspositie van anderen. Ik begeleid het vinden van de juiste balans tussen autonomie en verbinding voor een gezonde samenwerking waarin mensen trouw kunnen blijven aan zichzelf.

Trauma als oorzaak van verstoorde samenwerking  

In gezonde organisaties zijn de relaties tussen mensen zo vorm gegeven dat zij zorgen voor een goede samenwerking enerzijds en een duidelijke afgrenzing anderzijds. Niemand draagt meer verantwoordelijkheid voor een ander dan nodig is. Er is balans in geven en nemen en ruimte voor strijd en meningsverschil. Soms wordt de balans (tijdelijk) verstoord en komen mensen terecht in destructieve wederzijdse afhankelijkheid. Het gevoel van extreme afhankelijkheid kan de oerangst activeren om verlaten te worden waardoor overlevingsstrategieën worden geactiveerd zoals vermijden, ontkennen, overheersen, zich terugtrekken of extreem rationaliseren. Onder invloed van de stress die dit met zich meebrengt, lukt het vaak niet om kritiek te verdragen en aan te nemen en om te werkelijk te luisteren. De samenwerking raakt verstrikt in overlevingsgedrag. Ik begeleid bij verstoringen het herstel van verbindingen door autonomie te activeren en daarbij oog te hebben voor de impact van ingrijpende gebeurtenissen uit de historie van de organisatie. 

wild Flowers

Wil jij meer autonomie in je organisatie?

passion_web1_gespiegeld.jpg

Wil je meer weten of heb je een vraag?

Bel me: 06 - 36119917

Mail me: maaike@hubecoachingentraining.nl

Stuur me een bericht op LinkedIn