Onafhankelijk onderzoek

Met onderzoek neem je jezelf en de mensen in de organisatie, afdeling of team serieus.

Waarom onafhankelijk onderzoek?

Soms loopt het in een organisatie, afdeling of team vast. De energie van het systeem gaat naar overleving en is niet beschikbaar voor ontwikkeling (De Jong, 2021). Conflicten lopen op en leiden ertoe dat teams, leiders en medewerkers uit verbinding gaan en terechtkomen in een wij-zij cultuur, met toenemende complexiteit, rolonduidelijkheid, steeds nieuwe leidinggevenden en/of verwarring over de koers. Ineens lukt het niet (meer) om tot gezamenlijke doelen te komen. Het systeem is met al haar energie bezig om de ingrijpende gebeurtenissen en gevoelens buiten het bewustzijn te houden. Met onafhankelijk onderzoek maak je als organisatie duidelijk welke gebeurtenissen en patronen op dit moment de organisatieontwikkeling in de weg staan en wat er in het hier-en-nu nodig is om te erkennen en verwerken wat het systeem is overkomen. 

Gras en bloemen
Hoe verloopt een onderzoek?

In het onafhankelijke onderzoek staat de intentie van de organisatie, afdeling of team centraal. Wat willen wij bereiken met het onderzoek? Uitgangspunt is dat alle leden in het systeem goed en op tijd geïnformeerd worden over deze intentie. Daarna kan het onderzoek beginnen. Meestal bestaat het proces uit een serie interviews, observaties, documentatieanalyse en een of meerdere groepssessies over de geschiedenis van de organisatie, afdeling of team. Gedurende enkele dagen of weken loop ik rond in de organisatie en voer ik (gestructureerde) gesprekken. Op deze manier wordt steeds duidelijker wat er leeft en komt er ruimte vrij om ingehouden ervaringen en gevoelens te uiten. Het brengt de systeemdynamiek in beweging en is een serieuze eerste stap in het erkennen en verwerken van wat de organisatie, afdeling of team is overkomen. 

Heb jij interesse in een onafhankelijk onderzoek? 

passion_web1_gespiegeld.jpg

Wil je meer weten of heb je een vraag?

Bel me: 06 - 36119917

Mail me: maaike@hubecoachingentraining.nl

Stuur me een bericht op LinkedIn