top of page

Onderzoek
Systeemdynamiek

Een onderzoek naar systeemdynamiek brengt boven water wat er speelt in het systeem en wat er nodig is voor duurzaam herstel

Onafhankelijk  |  Open  |  Systemische analyse  |  Investering: op aanvraag  |  
Korte uitleg over het onderzoek

 

Niets bestaat op zichzelf. Alles en iedereen is met elkaar verbonden, ook als het om ingrijpende situaties gaat. Het is het samenspel van het geheel dat verklaart hoe situaties zoals intimidatie, grensoverschrijding, agressie, conflict etc. hebben kunnen ontstaan. Deze gebeurtenissen leiden tot splitsing in het systeem. De eenheid gaat verloren. Met systeemonderzoek wordt boven water gehaald wat er speelt en wat er nodig is om te komen tot meer veerkracht. Daarin heeft iedereen een aandeel, de mensen die over grenzen gaan, omstander zijn, zich terugtrekken, naar voren stappen, compenseren, vertrouweling zijn etc. In het systeemonderzoek worden dynamieken in kaart gebracht die verklaren waarom de dingen gaan zoals ze gaan.   

Meer informatie!

Onafhankelijk
Systeemonderzoek
Info op aanvraag 

Na het onderzoek
 
  • Is duidelijk wat er speelt in het systeem en welke patronen en dynamieken er zijn

  • Is er inzicht in hoe bepaalde situaties hebben kunnen ontstaan

  • Voelen mensen erkenning voor wat hen is overkomen

  • Zijn er aanbevelingen om te komen tot een gezonde systeemdynamiek

Image by Danny Giebe
Inhoudelijke uitleg over het onderzoek

In het systeemonderzoek staat de intentie van het systeem centraal. Wat willen wij bereiken met het onderzoek? Uitgangspunt is dat alle leden in het systeem goed en op tijd geïnformeerd worden over deze intentie. Daarna kan het onderzoek beginnen. Meestal bestaat het proces uit een serie interviews, observaties, documentatieanalyse en een of meerdere groepssessies over de geschiedenis van de organisatie, afdeling of team. Gedurende enkele dagen of weken loop ik rond in de organisatie en voer ik (gestructureerde) gesprekken. Zo wordt duidelijk wat er leeft in het systeem. Het onderzoek brengt patronen en dynamieken boven water die het systeem heeft ontwikkeld om het noodzakelijke werk te kunnen voortzetten onder overweldigende omstandigheden. Openheid hierover geeft erkenning en biedt aanknopingspunten om te komen tot verwerking van afgesplitste ervaringen. Hierdoor neemt de veerkracht in het systeem toe.  

 

Opvallend is de balans die Maaike weet te vinden tussen het persoonlijke, zakelijke en intuïtieve vlak.

Marly van Tuel

Nieuwsgierig naar patronen en dynamieken in het systeem?
Neem dan contact op!

passion_web1_gespiegeld.jpg

Wil je meer weten of heb je een vraag?

Bel me: 06 - 36119917

Mail me: maaike@hubecoachingentraining.nl

Stuur me een bericht op LinkedIn

bottom of page