Organisatiepatronen

Patronen zijn er niet voor niets. Ze willen begrepen worden.

Doorbreken van patronen

Een gezonde organisatiedynamiek is in beweging en sluit alles in. De mooie en de lelijke kanten. Alles en iedereen hoort erbij. Zo werkt het met systemen. Alle delen in de organisatie zijn met elkaar verbonden, net als in de natuur. Teams, afdelingen, functies, overtuigingen, gedragingen, gedachten en emoties vormen samen een geheel. Soms lopen de interacties vast en ontstaan er problemen, weerstand en gedoe. Je merkt het aan terugkerende organisatiepatronen. Vaak kun je er de vinger niet op leggen. Er ontstaat een conflict, er mist focus, er is een zekere afstandelijkheid in het contact, of besluiten worden steeds vooruit geschoven. Als organisatiebegeleider onderzoek ik wat er speelt. Ik breng de patronen in kaart die in de weg staan en maak bespreekbaar wat ertoe doet voor rust, ruimte en overzicht in de organisatie. 

Systemische benadering

Mijn werk is systemisch georiënteerd. Systemisch kijken is een vorm van waarnemen met je volle wezen, lijf, intuïtie en geest. Zonder oordeel, puur ter informatie. Iedereen is verantwoordelijk. Ik kijk naar patronen en gedragingen vanuit de vier universele principes rondom plek, ordening, balans en bestemming. Hoort alles en iedereen erbij? Wordt de ordening gerespecteerd? Is er balans in geven en nemen? Klopt de bestemming (nog)? Hardnekkige patronen zijn vaak het gevolg van een verstoring in een of meerdere van deze principes. Ik begeleid organisaties bij het erkennen en bespreekbaar maken van wat er speelt en benader conflicten, escalaties en incidenten als een symptoom vanuit een groter geheel. Daarachter komt de kern van de organisatie tevoorschijn: dat wat de organisatie in essentie betekent voor de samenleving.  

Wil jij ook patronen doorbreken en bespreekbaar maken wat ertoe doet?

passion_web1_gespiegeld.jpg

Wil je meer weten of heb je een vraag?

Bel me: 06 - 36119917

Mail me: maaike@hubecoachingentraining.nl

Stuur me een bericht op LinkedIn