Organisatiepatronen

Patronen zijn er niet voor niets. Het zijn  overlevingsmechanismen. Ze willen begrepen worden.

Doorbreken van patronen

Een gezonde organisatiedynamiek is in beweging en sluit alles in. De mooie en de lelijke kanten. Alles en iedereen hoort erbij. Zo werkt het met systemen. Alle delen in de organisatie zijn met elkaar verbonden, net als in de natuur. Teams, afdelingen, functies, overtuigingen, gedragingen, gedachten en emoties vormen samen een geheel. Soms lopen de interacties vast en ontstaan er problemen, weerstand en gedoe. Je merkt het aan terugkerende patronen. Vaak kun je er de vinger niet op leggen. Er zijn conflicten, er mist focus, de samenwerking stagneert, mensen gaan uit contact of besluiten komen maar niet van de grond. Vaak is er sprake van overlevingsgedrag dat als doel heeft om pijn en verlies uit de weg te gaan. Waar beweegt men van weg? Om hier een antwoord op te vinden, begeleid ik organisaties en hun teams bij het (h)erkennen van destructieve patronen, zodat de energie zich weer kan richten op het gemeenschappelijke doel. 

Trauma als oorzaak van patronen

In een gezonde organisatiedynamiek zijn de relaties tussen mensen zo vormgegeven dat zij zorgen voor verbinding enerzijds en een duidelijke afgrenzing anderzijds. Niemand draagt meer verantwoordelijkheid voor een ander dan nodig is. Er is balans in geven en nemen en ruimte voor strijd en meningsverschil. Soms wordt de balans (tijdelijk) verstoord door bijvoorbeeld een fusie, ontslag of vertrek van een leidinggevende. Dit kan bij mensen angst en onmacht activeren waardoor overlevingsstrategieën worden aangezet. Onder invloed van de stress die dit met zich meebrengt, lukt het vaak niet om verschillen te verdragen en aan te nemen en om werkelijk te luisteren. Alle energie in het systeem gaan naar overleving. Die energie is niet beschikbaar voor ontwikkeling. De verbinding tussen de leden staat onder spanning. Door de verschillen in het systeem te (h)erkennen en te integreren, komt er weer ruimte voor gemeenschappelijke groei. 

wild Flowers

Wil jij ook patronen doorbreken en ontwikkeling herstellen?

passion_web1_gespiegeld.jpg

Wil je meer weten of heb je een vraag?

Bel me: 06 - 36119917

Mail me: maaike@hubecoachingentraining.nl

Stuur me een bericht op LinkedIn