Team resonantie

Eigen team maatstaven ontdekken en centraal stellen voor verbondenheid en autonomie.

Eigen maatstaven ontdekken

Team resonantie stimuleert verbondenheid en autonomie. Het is een methode die de maatstaven van het team in beeld brengt. Ze geven kader aan hoe men met elkaar wil omgaan en wat je moet doen om erbij te horen. De team maatstaven gaan over de bestemming van het team: wat in essentie willen wij betekenen voor de organisatie? Ze vormen een innerlijke leidraad zodat teamleden zelfstandig kunnen besluiten wat wel en niet klopt in de bijdrage aan de missie van de organisatie. Daarnaast helpen ze om gezond af te grenzen zodat de eigen maatstaven niet hoeven te worden verloochend en het team kan bouwen op het eigen weten, ook als anderen druk uitoefenen of graag willen dat je rekening houdt met hun verwachtingen. Met de resonantie methode ontdekken teams waar in de groepsdynamiek het vastloopt, hoe dit is ontstaan en welke maatstaven hen helpen om zelfstandig, onafhankelijk en verbonden te zijn.    

vetplanten
Rust, ruimte en perspectief

Team resonantie werkt met drie delen: een gewond deel, een overlevingsdeel en een gezond deel. Het gewonde deel gaat over gebeurtenissen uit het verleden van het team die hebben geleid tot gevoelens van angst, onmacht, boosheid of verdriet zoals een fusie, reorganisatie of ontslag van belangrijke personen. Het overlevingsdeel staat voor de patronen, gedragingen en overtuigingen die zijn ontstaan om deze gebeurtenissen en gevoelens uit het bewustzijn te houden en de dagelijkse gang van zaken niet te laten verstoren. Het gezonde deel ten slotte staat voor de oorspronkelijke maatstaven van het team: dat wat er echt toe doet. Dit is ook het deel dat uitgesloten gebeurtenissen en gevoelens uit het verleden van het team wil erkennen. Met team resonantie worden deze delen zichtbaar en kan dat wat verloren is gegaan, weer worden ingesloten waardoor er meer rust, ruimte en perspectief ontstaat. 

Wil jij ook weer rust, ruimte en perspectief in je team? 

passion_web1_gespiegeld.jpg

Wil je meer weten of heb je een vraag?

Bel me: 06 - 36119917

Mail me: maaike@hubecoachingentraining.nl

Stuur me een bericht op LinkedIn