top of page

Sociale veiligheid

Sociale veiligheid gaat over gehoord en gezien worden en hangt samen met de kwaliteit van verbinding in de organisatie.

Sociaal veilig organisatiesysteem

In een sociaal veilig organisatiesysteem voelen mensen zich gehoord en gezien. Er is openheid, empathie en een duidelijk gezamenlijk doel met heldere functionele taken en rollen. Mensen zijn verbonden en vormen een gezond geheel waarin alles en iedereen met elkaar samenhangt. Soms wordt de samenhang plots verstoort als gevolg van ingrijpende gebeurtenissen zoals een fusie, reorganisatie, machtsmisbruik of grensoverschrijding. Dit roept bij mensen in het systeem gevoelens van onmacht op. Als er geen of te weinig steun beschikbaar is om deze emoties te kunnen verwerken, splitst het systeem ze af naar de onderstroom. Het geheel valt uiteen in losse delen. De energie richt zich op het onderdrukken van de afgesplitste ervaringen. Dit maakt het moeilijk om te verbinden, verschillen te verdragen en werkelijk naar elkaar te luisteren. Mensen worden voortdurend getriggerd en raken verstrikt in patronen waar ze niet zelfstandig uit komen.  

Verstoring van natuurlijke voorwaarden 

Deze verstrikkingen hebben te maken met verstoringen in de natuurlijke voorwaarden waaronder systemen en de mensen in die systemen tot hun recht komen. Systemen willen alles en iedereen insluiten. Als delen worden uitgesloten zoals bepaalde gebeurtenissen, gevoelens, gedachten, overtuigingen of personen, krijgt het systeem klachten. Er ontstaan problemen, weerstand en gedoe. Vaak kun je er de vinger niet op leggen, er is ineens een conflict, er is onduidelijkheid, er mist focus of besluiten komen niet van de grond. Dit heeft effect op de onderstroom. Volgens Thiecke en Van Leeuwen (2013) is deze onderstroom te beïnvloeden en begint een verandering bij urgentie. Die is nodig om ervoor te zorgen dat het systeem zichzelf en de mensen daarbinnen serieus neemt en bereid is om te kijken naar wat er dieper in de organisatie speelt. Daar liggen de oorzaken én de oplossingen die zorgen dat mensen zich (weer) gehoord en gezien voelen. 

wild Flowers

Wil je werken aan sociale veiligheid in de organisatie?

passion_web1_gespiegeld.jpg

Wil je meer weten of heb je een vraag?

Bel me: 06 - 36119917

Mail me: maaike@hubecoachingentraining.nl

Stuur me een bericht op LinkedIn

bottom of page