top of page

Systemische benadering

Een diepgaande manier om patronen en dynamieken in de onderstroom te doorgronden

De organisatie als levend systeem

In de systemische aanpak wordt de organisatie gezien als een levend systeem waarin alles en iedereen met elkaar samenhangt. Niets bestaat op zichzelf. Iedereen is verantwoordelijk. Een sociaal veilig en veerkrachtig organisatiesysteem is in beweging en sluit alles in, de mooie en de lelijke kanten. Alles en iedereen hoort erbij en heeft evenveel recht op een plek. De systemische aanpak gaat in de kern over insluiten, respecteren van de natuurlijke ordening, balans tussen geven en nemen en het hebben van een duidelijk en haalbaar gemeenschappelijk doel. Het is systemisch gezien de taak van bestuur/directie om het juiste kader te scheppen voor verbinding zodat mensen zichzelf kunnen zijn en zich kunnen uitspreken. Het uitgangspunt is dat de realiteit steeds centraal staat. Wat laat zich in het hier-en-nu zien? Wat wil dit zeggen? Systemisch werken betekent alles wat zich aandient serieus nemen en bespreekbaar maken, ook als het spannend is.

Gras en bloemen
Samenhang tussen context en psyche

De systemische benadering gaat ook over de samenhang tussen de context en de eigen psyche. Beiden beïnvloeden hoe veilig mensen zich voelen en hoe gemakkelijk zij zich verbinden met elkaar. Als de spanning van binnen te veel wordt omdat er in de context signalen van gevaar worden ervaren of vice versa, gaan patronen van zelfbescherming aan. Mensen vertrekken naar hun hoofd, grijpen naar ratio en analyse of doen andere dingen om niet overweldigd te worden. De verbinding wordt verbroken. In de aanpak van Hubé is er aandacht voor zelfregulatie om onder spannende omstandigheden in verbinding te kunnen blijven, zowel met jezelf als met de ander. We begeleiden mensen om te leren (h)erkennen hoe zij met (on)veiligheid omgaan en wat het effect hiervan is op het eigen gedrag en dat van anderen. Het doel is context en psyche met elkaar in balans te brengen zodat er congruentie is tussen binnen en buiten. Dat maakt veilig.   

Wil jij meer weten over de systemische benadering van Hubé? 

passion_web1_gespiegeld.jpg

Wil je meer weten of heb je een vraag?

Bel me: 06 - 36119917

Mail me: maaike@hubecoachingentraining.nl

Stuur me een bericht op LinkedIn

bottom of page