top of page

Veerkracht in systemen

Veerkracht is het vermogen van het systeem om te herstellen na het doormaken van ingrijpende gebeurtenissen.

Realiteit onder ogen komen

Volgens de Dikke van Dale is de definitie van veerkracht 'soepelheid en lenigheid' en de 'kracht van lichaam en geest om zich snel te herstellen'. Veerkracht in een organisatiesysteem zou je kunnen zien als het vermogen van het geheel om te herstellen na tegenslag en ingrijpende gebeurtenissen zoals een fusie of reorganisatie. Het zijn omstandigheden waar de mensen in het systeem vaak geen invloed op hebben en die kunnen leiden tot gevoelens van onmacht. Om het noodzakelijke werk te kunnen voortzetten splitst het systeem de ervaringen af naar de onderstroom. Het ontkent of vergeet wat er is gebeurd of maakt de werkelijkheid mooier dan die is. Zo zorgt het systeem ervoor dat het niet opnieuw wordt overweldigd en kan overleven. Dit beïnvloedt de veerkracht in het systeem, dat niet kan herstellen van ervaringen die het systeem buiten het bewustzijn houdt. Het is nodig de realiteit onder ogen te komen en te doorvoelen.   

IMG_9226 (002).JPG
Het systeem serieus nemen

De realiteit onder ogen komen begint met het systeem en alles wat daarbinnen gebeurt, serieus nemen. Wat is het systeem overkomen? Onverwerkte gebeurtenissen verstoren de natuurlijke wetmatigheden waaronder systemen functioneren en hebben effect op de veerkracht van het geheel. Die groeit als deze wetmatigheden worden gerespecteerd. Dat betekent dat alles en iedereen recht heeft op een plek, de natuurlijke ordening wordt gerespecteerd, er balans is tussen geven en en nemen en een duidelijke bestemming is waar iedereen in het systeem voor nodig is. De eerste wetmatigheid, die gaat over erkennen en erbij horen, vormt het fundament in mijn werk en gaat over het insluiten van afgesplitste ervaringen, ook als deze hard en ingrijpend zijn geweest. Ik begeleid organisaties en teams om dit soort ervaringen te (h)erkennen en alsnog een plek te geven waardoor de invloed wordt geneutraliseerd en de veerkracht toeneemt. 

Wil je de veerkracht in jouw organisatie verhogen?

passion_web1_gespiegeld.jpg

Wil je meer weten of heb je een vraag?

Bel me: 06 - 36119917

Mail me: maaike@hubecoachingentraining.nl

Stuur me een bericht op LinkedIn

bottom of page